Show simple item record

Nanoemulzija na osnovi dihidrokvercetina kot obetavni biostimulant za izboljšanje kakovosti plodov jagode

dc.creatorTomić, Jelena
dc.creatorRilak, Boris
dc.creatorKaraklajić-Stajić, Žaklina
dc.creatorPešaković, Marijana
dc.creatorPaunović, Svetlana
dc.creatorKorićanac, Aleksandra
dc.date.accessioned2024-01-23T08:56:05Z
dc.date.available2024-01-23T08:56:05Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-961-91301-6-2 (PDF)
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/856
dc.description.abstractNatural biostimulant products that enhance the growth, productivity, and nutritional quality of fruits are becoming increasingly popular, particularly in challenging environmental conditions like fluctuating temperatures, spring frosts, and excessive precipitation. This study aimed to evaluate the effect of the dihydroquercetin-based biostimulant on the yield and fruit quality of the strawberry cultivar 'Alba' grown in an open field condition. Biostimulant application increased strawberry yield, total phenolic content and antioxidant activity, while physical traits, total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), pH, and total sugars (TS), invert sugar (IS) and sucrose (SUC) responded differently to the biostimulant. The application of dihydroquercetin-based nanoemulsion negatively affected the content of TSS, TA, TS and IS but not the external appearance of the strawberry (weight, dimensions, shape, index color and firmness). These data suggested that dihydroquercetin-based treatment might maintain physical traits while improving the content of bioactive compounds of strawberry fruit due to the enhancement of the phenolic content and antioxidant activity.sr
dc.description.abstractNaravni biostimulanti, ki izboljšujejo rast, rodnost in notranjo kakovost plodov, postajajo vse bolj pomembni, zlasti pri spreminajočih se klimatskih spremembah , kot so nihanje temperatur, spomladanske pozebe in prevelike količine padavin. Namen te študije je bil oceniti učinek biostimulanta na osnovi dihidrokvercetina na rodnost in kakovost plodov žlahtnega jagodnjaka sorte 'Alba', gojenega na prostem. Uporaba biostimulanta je povečala pridelek, vsebnost skupnih fenolov in antioksidativni potencial, medtem ko so se druge spremenljivke, kot so topna suha snov (TSS), titracijske kisline (TA), pH, vsebnost skupnih sladkorjev (TS), invertnega sladkorja (IS) in saharoza (SUC), različno odzvale na uporabo biostimulanta. Uporaba nanoemulzije na osnovi dihidrokvercetina je negativno vplivala na vsebnost TSS, TA, TS in IS, ne pa na zunanji videz ploda (maso, velikost, obliko, barvo in trdoto). Ti podatki kažejo, da bi lahko uporaba tega biostimulanta ohranila fizikalne lastnosti,hkrati pa povečala vsebnost bioaktivnih snovi v plodovih s povečanjem vsebnosti fenolov in antioksidativne aktivnosti.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherLjubljana : Strokovno sadjarsko društvo Slovenijesr
dc.publisherLjubljana : Univerza v LJubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvosr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200215/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik referatov : 5. slovenskega sadjarskega kongresa z mednarodno udeležbo, 17–18. januar 2024, Krško, Sloveniasr
dc.subjectbiostimulantsr
dc.subjectstrawberrysr
dc.subjectyieldsr
dc.subjectphysical traitssr
dc.subjectfruit qualitysr
dc.subjectbiostimulantsr
dc.subjectjagodasr
dc.subjectprideleksr
dc.subjectfizikalne lastnostisr
dc.subjectkakovost plodasr
dc.titleDihydroquercetin-based nanoemulsion as a promising biostimulant for enhancing in fruit quality of strawberrysr
dc.titleNanoemulzija na osnovi dihidrokvercetina kot obetavni biostimulant za izboljšanje kakovosti plodov jagodesr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage257
dc.citation.spage250
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/2320/bitstream_2320.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record