Show simple item record

dc.creatorRadičević, Sanja
dc.creatorMarić, Slađana
dc.creatorFotirić Akšić, Milica
dc.creatorCerović, Radosav
dc.creatorĐorđević, Milena
dc.creatorMilošević, Nebojša
dc.creatorGlišić, Ivana
dc.date.accessioned2023-12-05T12:54:50Z
dc.date.available2023-12-05T12:54:50Z
dc.date.issued2018-09-21
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/823
dc.description.abstractNovo tehničko rešenje primenjeno na nacionalnom nivou (M82) predstavlјa suštinski pomak u tretiranju i rešavanju problema sortne kompozicije oprašivača u proizvodnim zasadima trešnje (Prunus avium L.), pri čemu se njegovi klјučni elementi odnose na: i) Objedinjeni pristup u rešavanju problema, primenom najsavremenijih metoda u oblasti biotehničkih nauka (genetika i reproduktivna biologija voćaka) ‒ molekularnih metoda, metode fluorescentne mikroskopije, kao i višegodišnjih ispitivanja karakteristika fenofaze cvetanja nacionalnih i introdukovanih sorti; ii) Utvrđivanje sortne kompozicije oprašivača za nacionalne sorte trešnje ‘Asenova ranaʼ, ‘Čarnaʼ i ‘Canetovaʼ, na bazi po prvi put određene S-alelne konstitucije (S3S9; S1S4; S5S6, po redosledu), parametara efikasnosti rasta polenovih cevčica potencijalnih oprašivača u stubiću i plodniku, kao i fenoloških karakteristika navedenih nacionalnih u odnosu na introdukovane sorte ‒ potencijalne oprašivače u glavnim proizvodnim rejonima trešnje u Republici Srbiji (područja Zapadne Srbije/Šumadije i beogradskog Podunavlјa); iii) Utvrđivanje sortne kompozicije oprašivača za introdukovane komercijalne sorte, na bazi poznate S-alelne konstitucije (određene/potvrđene u Institutu za voćarstvo, Čačak, odnosno korišćenjem literaturnih izvora), i višegodišnjeg fenološkog ponašanja navedenih sorti u agroekološkim uslovima glavnih proizvodnih rejona trešnje; iv) Kreiranje šeme oprašivanja za 28 nacionalnih i introdukovanih sorti trešnje, što omogućava direktnu primenu tehničkog rešenja u proizvodnji sadnog materijala, plasiranju i širenju kvalitetnih nacionalnih i introdukovanih sorti trešnje sa pratećim adekvatnim oprašivačima, odnosno pri podizanju novih zasada trešnje u Republici Srbiji; v) Mogućnost dalјeg razvoja tehničkog rešenja kroz proširenje liste ispitivanih sorti novim sortama od komercijalnog značaja, prema novodefinisanom konceptu objedinjenog pristupa u ispitivanju S-alelne konstitucije i evaluacije fenološkog ponašanja sorti; vi) Direktnu primenu tehničkog rešenja u naučnoistraživačkom radu i uticaj na pravac dalјih istraživanja – oplemenjivački rad na stvaranju novih sorti trešnje pobolјšanih bioloških i proizvodnih osobina, dalјi razvoj i primena molekularnih metoda, istraživanja u oblasti reproduktivne biologije koštičavih vrsta voćaka.sr
dc.language.isosrsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31064/RS//sr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.sourceTehničko rešenje prihvaćeno od strane Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu na 19. redovnoj sednici od 21. septembra 2018. godinesr
dc.subjectTrešnjasr
dc.subjectnacionalne sortesr
dc.subjectintrodukovane sortesr
dc.subjectS-alelna konstitucijasr
dc.subjectfenofaza cvetanjasr
dc.subjectoprašivačisr
dc.titleSortna kompozicija oprašivača za nacionalne i introdukovane sorte trešnјe (Prunus avium L.) u voćarskim rejonima Republike Srbijesr
dc.typetechnicalReportsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.rights.holderInstitut za voćarstvo, Čačaksr
dc.description.otherNovo tehničko rešenje primenjeno na nacionalnom nivou (M82)sr
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record