Show simple item record

Inicijalno i finalno zametanje plodova introdukovanih sorti jabuke u zavisnosti od oprašivača

dc.creatorLukić, Milan
dc.creatorGlišić, Ivana
dc.creatorRadičević, Sanja
dc.creatorMarić, Slađana
dc.creatorMilošević, Nebojša
dc.creatorĐorđević, Milena
dc.date.accessioned2023-11-30T08:28:28Z
dc.date.available2023-11-30T08:28:28Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1820-5054
dc.identifier.urihttps://www.casopisnvd.rs/pdf-dow/53_205-206/Journal_of_Pomology_53_205-206-2.pdf
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/804
dc.description.abstractThe aim of the paper was to underline the impact made by the pollenizer on the level of initial and final fruit set in four commercially important apple cultivars, using them as a base for determining and recommending cultivar combinations suitable for planting within a single orchard. The research was conducted over a three-year period, at the Preljinsko brdo facility of the Fruit Research Institute, Čačak. The examination included the flowering phenophase, pollen germination in vitro, as well as the initial and final fruit set in cultivars ‘Gala Must’ (S2S5), ‘Red Elstar’ (S3S5), ‘Rajka’ (S5S7) and ‘Topaz’ (S2S5), depending on the pollenizer. The research was conducted in two pollination variants: cross- and open pollination. In the cross-pollination variant, each compatible cultivar was used as the pollenizer and the pollinated cultivar (10 combinations) and together with the open pollination variant, a total of 14 combinations were analysed. The average earliest flowering was recorded in ‘Rajka’ (April 8th), whereas the latest average flowering occurred in ‘Red Elstar’ (April 10th). Regarding the flowering time, all tested cultivars overlapped well during the three-year period of examination. In addition, the assessed cultivars had good in vitro pollen germination, ranging from 44.00% (‘Topaz’) to 55.72% (‘Gala Must’). Based on the fruit set, it can be concluded that neither cultivar proved itself as the universal pollenizer for the other cultivars. The highest percentage of the initial (36.95%) and the final (21.38%) fruit set for ‘Gala Must’ was recorded in the open-pollination variant, while the best fructification results for ‘Red Elstar’ occurred in the combination with ‘Topaz’ (41.84% and 23.76%, resp.). The highest values of the initial and final fruit set in ‘Rajka’ (39.26% and 18.81%, resp.) and ‘Topaz’ (38.66% and 26.30%, resp.) were achieved with ‘Gala Must’, i.e. ‘Rajka’ as the pollenizer.sr
dc.description.abstractJabuka je samobesplodna vrsta voćaka čija je redovna i visoka rodnost bazirana na izboru kombinacija kompatibilnih sorti koje imaju sinhronizovano cvetanje. Cilj proučavanja prikazanih u ovom radu bio je da se utvrdi uticaj oprašivača na nivo inicijalnog i finalnog zametanja plodova kod četiri introdukovane, ekonomski značajne sorte jabuke [Gala Must (S2S5), Red Elstar (S3S5), Rajka (S5S7) i Topaz (S2S5)]. Dobijeni rezultati bi trebalo da posluže kao osnova za utvrđivanje kombinacija sorti koje bi se mogla preporučiti za sadnju u komercijalnim voćnjacima. Proučavanja su trajala tri godine i sprovedena su u eksperimentalnom zasadu jabuke na objektu Preljinsko brdo Instituta za voćarstvo, Čačak. Istraživanja su obuhvatila proučavanje fenofaze cvetanja, utvrđivanje vitalnosti polena, kao i utvrđivanje inicijalnog i finalnog zametanja plodova. Karakteristike fenofaze cvetanja ispitane su putem osmatranja i beleženja datuma početka, punog i kraja cvetanja. Za ispitivanje vitalnosti polena korišćen je test klijavosti polena in vitro, koji podrazumeva zasejavanje prethodno pripremljenog polena svake sorte na hranljivu podlogu koja sadrži 12% saharoze i 1% agara, inkubaciju u trajanju od 24 h na temperaturi od 20°C i utvrđivanje broja klijalih polenovih zrna pod mikroskopom. Inicialno (pet nedelja po oprašivanju) i finalno (neposredno pred berbu) zametanje plodova proučavanih sorti jabuke utvrđeno je u svim kompatibilnim kombinacijama međusobnog ukršanja, kao i u varijanti slobodnog oprašivanja, pa je ukupno analizirano 14 različitih kombinacija. Pomenuti parametri predstavljaju broj zametnutih plodova od 100 oprašenih (unakrsno oprašivanje), odnosno obeleženih (slobodno oprašivanje) cvetova izražen u procentima. Dobijeni rezultati su statistički obrađeni primenom Fišerovog modela analize varijanse (ANOVA) i LSD testa za prag značajnosti P < 0,05. Rezultati fenoloških proučavanja dobijeni u ovom radu su pokazali da se sorta Rajka odlikuje srednjeranim, a sve ostale proučavane sorte srednjekasnim vremenom cvetanja, kao i da se period cvetanja proučavanih sorti u dovoljnoj meri preklapao u sve tri godine proučavanja. Prosečne vrednosti klijavosti polena in vitro proučavanih sorti jabuke su varirale u intervalu od 44,00% (Topaz) do 55,72% (Gala Must) i, posmatrano sa aspekta kvaliteta polena, sve proučavane sorte se mogu preporučiti kao dobri oprašivači. Dobijene vrednosti inicijalnog i finalnog zametanja plodova su pokazale da je najviši procenat inicijalno (36,95%) i finalno (21,38%) zametnutih plodova sorte Gala Must utvrđen u varijanti slobodnog oprašivanja, dok su najbolji rezultati za sortu Red Elstar utvrđeni u kombinaciji sa sortom Topaz (41,84% i 23,76%, resp.). Najviše vrednosti inicijalnog i finalnog zametanja plodova sorte Rajka (39,26% i 18,81%, resp.) utvrđene su u slučaju korišćenja sorte Gala Must kao oprašivača, dok se sorta Rajka pokazala kao najbolji oprašivač za sortu Topaz (38,66% i 26,30%, resp.).sr
dc.language.isoensr
dc.publisherČačak : Naučno voćarsko društvo Srbijesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31064/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceVoćarstvosr
dc.subjectMalus × domesticasr
dc.subjectcultivarsr
dc.subjectfloweringsr
dc.subjectpollen germinationsr
dc.subjectfruit setsr
dc.subjectsortasr
dc.subjectcvetanjesr
dc.subjectklijavost polenasr
dc.subjectzametanje plodovasr
dc.titleInitial and final fruit set of introduced apple cultivars depending on pollenizersr
dc.titleInicijalno i finalno zametanje plodova introdukovanih sorti jabuke u zavisnosti od oprašivačasr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage27
dc.citation.issue205-206
dc.citation.spage19
dc.citation.volume53
dc.description.otherdr Sanja Radičević, glavni i odgovorni urednik; dr Tatjana vujović, tehnički uredniksr
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/1924/bitstream_1924.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record