Show simple item record

Kvalitet ploda i prinosi introdukovanih sorti trešnje (Prunus avium L.) poznog vremena sazrevanja

dc.creatorRadičević, Sanja
dc.creatorMarić, Slađana
dc.creatorLukić, Milan
dc.creatorMilošević, Nebojša
dc.creatorGlišić, Ivana
dc.creatorĐorđević, Milena
dc.date.accessioned2023-11-29T10:52:50Z
dc.date.available2023-11-29T10:52:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1820-5054
dc.identifier.urihttps://www.casopisnvd.rs/pdf-dow/53_205-206/Journal_of_Pomology_53_205-206-4.pdf
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/792
dc.description.abstractPomological and productive characteristics of four introduced late-ripening sweet cherry cultivars ‒ ‘Karina’, ‘Kordia’, ‘Regina’ and ‘Summit’, were studied in the West Serbia region, during the three-year period (2008‒2010). The investigation included morphometrical characteristics of fruit (fruit, stone and stalk weight; fruit dimensions ‒ height, width and thickness; stalk length; fruit shape index; mesocarp ratio), chemical composition of fruit (soluble solids content; total sugar, inverted sugar and sucrose contents; total acid content; fruit juice pH; sweetness index), and yields per tree and unit area. The highest value of fruit weight was found in ‘Summit’, whereas ‘Kordia’ was characterized with exceptional quality, in terms of chemical composition of fruits. The highest productivity was achieved in ‘Regina’. Generally, the results pointed to the high-quality fruits and high yields of the investigated cultivars, which can be recommended for the commercial sweet cherry orchards in the Republic of Serbia, in order to improve assortment structure, and to extend harvesting season.sr
dc.description.abstractTrešnja (Prunus avium L.) je vrsta od značajnog potencijala za voćarstvo Republike Srbije. Relativno visoka cena i zahtevi za svežim plodovima poslednjih godina, uticali su na pojačani interes za podizanjem zasada trešnje, naročito na slabo bujnim podlogama, što dovodi do introdukcije sorti komercijalno značajnih u glavnim proizvodnim regionima Evrope i sveta. U radu su prikazani rezultati ispitivanja pomoloških i proizvodnih osobina četiri introdukovane sorte trešnje poznijeg vremena sazrevanja ‒ Karina, Kordia, Regina i Summit, na objektu Preljinsko brdo, Instituta za voćarstvo, Čačak. U trogodišnjem periodu (2008‒2010. godine) proučavane su najznačajnije morfometrijske karakteristike ploda (masa ploda, koštice i peteljke; dimenzije ploda ‒ visina, širina i debljina; dužina peteljke; indeks oblika ploda; udeo mezokarpa u ukupnoj masi ploda), hemijski sastav ploda (sadržaj rastvorljivih suvih materija, ukupnih šećera, invertnih šećera i saharoze; sadržaj ukupnih kiselina; pH soka ploda; indeks slasti), kao i prinosi po stablu i jedinici površine. Najveću masu imali su plodovi sorte Summit, dok je kod sorte Kordia utvrđen izvanredan kvalitet ploda, naročito u pogledu njegovog hemijskog sastava. Najveći prinosi su utvrđeni kod sorte Regina. U pogledu ispitivanih osobina ispoljene su sortne specifičnosti, koje su ipak u izvesnoj meri modifikovane uticajima faktora spoljne sredine. Uticaj ovih faktora se nije ispoljavao u podjednakoj meri na ispitivane sorte, što je dovelo do odsustva paralelizma, odnosno pojave suprotnih tendencija po sortama i godinama. Ovakav uticaj se manifestovao kao statistički značajan uticaj faktora varijabilnosti, ali i njihovih interakcija. Sprovedena ispitivanja i dobijeni rezultati upućuju na zaključak da se sorte Karina, Kordia i Regina mogu preporučiti za komercijalno gajenje u Republici Srbiji. I pored nešto slabijih rezultata u pogledu prinosa u početnim godinama rodnosti, pažnju zaslužuje i sorta Summit zbog izvanrednog kvaliteta ploda, naročito u pogledu njegove krupnoće. Širenjem ispitivanih sorti može se značajno unaprediti struktura sortimenta i uticati na produženje sezone berbe kvalitetnih plodova trešnjeu Republici Srbiji.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherČačak : Naučno voćarsko društvo Srbijesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31064/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceVoćarstvosr
dc.subjectPrunus avium L.sr
dc.subjectcultivarsr
dc.subjectpomological propertiessr
dc.subjectfruit qualitysr
dc.subjectyieldsr
dc.subjectsortasr
dc.subjectpomološke osobinesr
dc.subjectkvalitet plodasr
dc.subjectprinossr
dc.titleFruit quality and yield of introduced late-ripening sweet cherry (Prunus avium L.) cultivarssr
dc.titleKvalitet ploda i prinosi introdukovanih sorti trešnje (Prunus avium L.) poznog vremena sazrevanjasr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage44
dc.citation.issue205-206
dc.citation.spage37
dc.citation.volume53
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/1901/bitstream_1901.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record