xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple

Yield and fruit quality of newly-breed domestic and foreigen apricot cultivars (Prunus armeniaca L.)

dc.creatorMilošević, Tomo
dc.creatorMilošević, Nebojša
dc.creatorGlišić, Ivan
dc.date.accessioned2023-11-03T08:34:13Z
dc.date.available2023-11-03T08:34:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-86-87611-55-9
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/750
dc.description.abstractУ раду су приказани резултати који се односе на фенологију цветања и зрења плода, иницијалну родност, принос и квалитет плода 18 новијих сорти кајсије – две домаће и 16 иностраних поређених са ‘Мађарском најбољом’ (контрола) у другој години по садњи у еколошким условима Чачка. Испитиване особине су биле варијабилног карактера и сортно зависне. Иако је вегетациона 2017. година била климатски веома неповољна, остварена је различита бујност али и значајна родност већине сорти у другој години по садњи, највећа у cvs. ‘Farclo’, ‘Betinka’ и ‘Roxana’. Највећу масу плода имале су cvs. ‘Roxana’ и ‘Wonder Cot’, а најмању ‘Fardao’ и ‘Betinka’. Плодови cvs. ‘Kecs-psar’, ‘Candela’ и ‘Farclo’ су били најбогатији у садржају растворљиве суве материје (РСМ), док су најсиромашнији били плодови cv. ‘Precoce de Tyrinthe’.sr
dc.description.abstractThe work presents results related to the phenology of flowering and fruit maturity, initial bearing, yield and fruit quality of 18 newly-bred apricot cultivars - two domestic and 16 foreign ones compared to the ‘Hungarian Best’ (control) in the second year after planting in ecological conditions of Čačak. All the traits examined were with variable features and cultivar dependent. Although the vegetation of the year 2017 was very climatic unfavorable, a good initial bearing was observed, but also the important yield of most cultivars in the second year after planting; the highest was in cvs. ‘Farclo’, ‘Betinka’ and ‘Roxana’. The highest fruit weight had cvs. ‘Roxana’ and ‘Wonder Cot’ and the smallest ‘Fardao’ and ‘Betinka’, respectively. Fruits of cvs. ‘Kecs-psar’, ‘Candela’ and ‘Farclo’ were the richest in the soluble solids content, while the poorest were in the fruits of cv. ‘Precoce de Tyrinthe’.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherČačak : Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultetsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31064/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik radova :XXIII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 9 - 10. mart 2018. godine, Čačak, Republika Srbijasr
dc.subjectбујност стаблаsr
dc.subjectмаса плодаsr
dc.subjectпродуктивностsr
dc.subjectсорте кајсијеsr
dc.subjectрастворљива сува материјаsr
dc.subjecttree vigoursr
dc.subjectfruit weightsr
dc.subjectproductivitysr
dc.subjectapricot cultivarssr
dc.subjectsoluble solids contentsr
dc.titlePrinos i kvalitet ploda novijih domaćih i inostranih sorti kajsije (Prunus armeniaca L.)sr
dc.titleYield and fruit quality of newly-breed domestic and foreigen apricot cultivars (Prunus armeniaca L.)sr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.rights.holderUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačkusr
dc.citation.epage171
dc.citation.spage162
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/1679/bitstream_1679.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-head

Thumbnail

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.head_parent_collections

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple