Show simple item record

Effect of growing method on yield and quality of fruits of highbush blueberry

dc.creatorLeposavić, Aleksandar
dc.creatorJevremović, Darko
dc.creatorMitrović, Olga
dc.creatorPopović, Branko
dc.creatorVasić, Tanja
dc.creatorMilinković, Mira
dc.creatorVasilijević, Bojana
dc.date.accessioned2023-10-22T22:05:26Z
dc.date.available2023-10-22T22:05:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-86-7520-548-7
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/713
dc.description.abstractPoslednjih godina povećava se interes proizvođača jagodastog voća iz Srbije za podizanje zasada visokožbunaste borovnice. Prvi uspešni koraci u tom cilju su napravljeni u opštini Arilje kada je na prostoru ove opštine posađeno 10 hektara ove voćne vrste. Najzastupljeniji način proizvodnje borovnice kod nas u prethodnim godinama bio je gajenje u zemljištu ili prethodno pripremljenom suspstratu, na bankovima, sa ili bez zastiranja folijom ili agrotekstilom. Poslednjih godina sve više je zastupljen i saksijski način gajenja ovog voća. Saksijski način gajenja najviše je zastupljen u slučajevima kada vlasnik ili investitor ne poseduje dovoljne zemljišne površine ili je ono suviše nepovoljnog mehaničkog sastava. U radu su prikazani dvogodišnji rezultati (2020. i 2021. godina) ispitivanja prinosa i važnijih pokazatelja kvaliteta ploda sorte Duke iste starosti, gajene na bankovima i u saksijama na lokalitetima sela Ljutovnica kod Gornjeg Milanovca, Nikšić kod Kragujevca, Slatine kod Čačka i u okolini Belanovice. Rezultati istraživanja ukazuju da je borovnica gajena u saksijama imala veću početnu rodnost u odnosu na onu gajenu na bankovima. Već od treće godine kod borovnica gajenih na bankovima zabeležen je veći prinos po žbunu (2626,53 g prema 2029,62 g) i krupniji plodovi (1,81 g prema 1,69 g), kao i veći sadržaj osnovnih pokazatelja hemijskog sastava i bolje organoleptičke karakteristike plodova. Razlike u prinosu i kvalitetu plodova u korist borovnice gajene na bankovima bile su posebno izražene u godini sa visokim temperaturama tokom perioda berbe.sr
dc.description.abstractIn recent years, there has been an increasing interest of Serbian berry fruit growers in establishing high-bush blueberry plantation. The first successful steps to that aim have been made in the Municipality Arilje when 10 hectares of this fruit species were planted. The most common production method of blueberry production in previous years in Serbia was growing blueberry in soils or formerly prepared substrate, in raised beds with or without foil or agrotextile covering. In past years, growing of this fruit species in containers has ever been present. Container growing method is most common in cases where owner or investor owns insufficient land or it is of too unfavourable mechanical composition. The paper present the two-year results (2020-2021) of examining yields and more significant quality indicators of the fruit of cv Duke of the same age, grown in raised beds or containers in the villages of Ljutovnica near Gornji Milanovac, Nikšić near Kragujevac and Slatina in the vicinity of Belanovica. The research results show that blueberry grown in containers had higher initial yield compared to those grown in raised beds. From the third year, in blueberries grown in raised beds, a higher yield per bush (2626,53 g compared to 2029,62 g) and larger fruits (1,81 g compared to 1,69 g) were noted as well as higher content of the basic indicators of chemical composition and better organoleptic fruit characteristics. Differences in yield and quality of fruits in favour of the blueberry grown in raised beds were especially pronounced in the year of high temperatures during the harvest period.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherNovi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultetsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200215/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik apstrakata : 16. kongres voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem, 28. februar – 03. mart 2022. godine, Vrdnik, Republika Srbijasr
dc.subjectvisokožbunasta borovnicasr
dc.subjectbankovisr
dc.subjectsaksijesr
dc.subjectprinossr
dc.subjectkvalitet plodasr
dc.subjectHighbush blueberrysr
dc.subjectraised bedssr
dc.subjectcontainerssr
dc.subjectyieldsr
dc.subjectfruit qualitysr
dc.titleUticaj načina gajenja na prinos i kvalitet plodova visokožbunaste borovnicesr
dc.titleEffect of growing method on yield and quality of fruits of highbush blueberrysr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage149
dc.citation.spage148
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/1528/bitstream_1528.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record