Show simple item record

dc.creatorRaičević, Vera
dc.creatorJovičić Petrović, Jelena
dc.creatorMilinković, Mira
dc.creatorKarličić, Vera
dc.creatorLalević, Blažo
dc.creatorPaunović, Svetlana M.
dc.creatorKljujev, Igor
dc.date.accessioned2023-10-04T09:25:58Z
dc.date.available2023-10-04T09:25:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/589
dc.description.abstractPovećanje polјoprivrednih površina, čija je pH<5, utiče na povećanje potrebe za kalcizacijom zemlјišta. Sa druge strane, nedostatak stajnjaka i smanjenje biodiverziteta zemlјišta stvorili su potrebu za proizvodima koji će pobolјšati efekte kalcizacije uz istovremeno povećanje prinosa i kvaliteta useva. Primena ovog inovativnog rešenja je kompatibilna sa kalcizacijom kao već prihvaćenom agronomskom praksom. Predloženo tehničko rešenje je ekološki opravdano, zasnovano na mikrobnoj biotehnologiji. Aktivnu komponentu proizvoda čini jedinstven konzorcijum acidotolerantnih bakterija (Bacullus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Azotobacter chroococcum, Streptomyces sp., Leclercia adecarboxylata, Arthrobacter), koje su aktivne u kiselim zemlјištima sa povećanim sadržajem Cr, Ni, Mn i Pb. Ove bakterijske populacije pokazuju svojstva stimulacije rasta bilјaka. Selekcionisan mikrobni konzorcijum utiče na povećanje mikrobnog biodiverziteta u kiselim zemlјištima, stvaranjem uslova za druge neutrofilne bakterije, koje dodatno stimulišu rast bilјaka. Treba imati u vidu da biodiverzitet zemlјišnih mikroorganizama ima vitalnu ulogu u kruženju nutrijenata, regulaciji sadržaja organske materije u zemlјištu, ali i kontroli emisije gasova sa efektom staklene bašte.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Univerzitet u Beogradu, Polјoprivredni fakultetsr
dc.publisherČačak : Institut za voćarstvo, Čačaksr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200116/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200215/RS//sr
dc.rightsclosedAccesssr
dc.sourceTehničko rešenje prihvaćeno od strane Matičnog naučnog odbora za biotehnologiju i poljoprivredu, 2022sr
dc.subjectbiostimulatorsr
dc.subjectkalcizacijasr
dc.subjectmikrobni konzorcijumsr
dc.titleMikrobna formulacija za pobolјšanje efekata kalcizacije zemlјištasr
dc.typetechnicalReportsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record