xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple

dc.creatorJevremović, Darko
dc.creatorLeposavić, Aleksandar
dc.creatorVasilijević, Bojana
dc.creatorMiletić, Nemanja
dc.date.accessioned2023-09-27T11:01:48Z
dc.date.available2023-09-27T11:01:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-86-83017-38-6
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/567
dc.description.abstractVirus mrljavosti lista maline (raspberry leaf blotch emaravirus, RLBV) je najrašireniji virus u zasadima maline u Srbiji. Prisustvo RLBV je potvrđeno na različitim sortama u nekoliko zemalja Evrope, ali još uvek nema podataka o uticaju virusa na prinos i kvalitet plodova maline. Cilj ovog rada je ispitivanje uticaja RLBV na osnovne fizičke karakteristike i hemijski sastav plodova maline sorte Vilamet (’Willamette’). Ispitivanje je sprovedeno u periodu 2019−2020. godine u četiri zasada maline u Zapadnoj Srbiji (lokaliteti Cerova, Tvrdići, Bedina Varoš i Devići). U svakom od zasada odabrano je po 20 rodnih izdanaka bez simptoma i 20 izdanaka sa simptomima mrljavosti lista (ukupno 160 biljaka). Prisustvo RLBV u odabranim izdancima analizirano je RT-PCR metodom. Da bi se izbegao uticaj interakcije drugih virusa sa RLBV svi uzorci su ispitivani i na prisustvo još pet virusa prisutnih u zasadima maline u Srbiji. Prisustvo virusa žbunaste kržljavosti maline (RBDV) ispitivano je ELISA metodom. Ispitivanje na prisustvo virusa nekroze crne maline (BRNV), virusa šarenila lista maline (RLMV), virusa hloroze nerava maline (RVCV) i virusa žute mrežavosti rubusa (RYNV) je sprovedeno RT-PCR i PCR metodom, respektivno. Fizičke karakteristike (dužina, širina i visina) ručno ubranih plodova maline sa zaraženih i nezaraženih izdanaka određivane su digitalnim šublerom, a težina je merena na digitalnoj vagi. Sadržaj rastvorljive suve materije (%, °Brix) je meren na digitalnom refraktometru, dok je pH vrednost plodova određena pH metrom. Ukupni šećeri su određeni po Luf-Šurlu, sadržaj ukupnih antocijana primenom pH diferencijalne metode u ekstraktima plodova primenom spektrofotometrijskih metoda, a ukupna fenolna jedinjenja primenom Folin-Ciocalteu reagensa. RT-PCR analizom je potvrđeno prisustvo RLBV samo u izdancima sa simptomima mrljavosti lista. Prisustvo ostalih virusa nije potvrđeno ni u jednom od analiziranih izdanaka. Rezultati istraživanja su pokazali da je RLBV uticao na smanjenje veličine i težine (9,1−27,5%) plodova maline. Kod plodova poreklom sa zaraženih izdanaka utvrđen je viši sadržaj rastvorljive suve materije (1,5−7,4%), ali ovo povećanje nije bilo statistički značajno. Virus mrljavosti lista maline nije uticao na statistički značajne promene ukupnih kiselina, pH vrednosti plodova i sadržaja ukupnih šećera. Sadržaj ukupnih fenola i antocijana je bio viši kod plodova poreklom sa zaraženih izdanaka u dva od četiri ispitivana lokaliteta.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd: Društvo za zaštitu bilja Srbijesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200215/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceZbornik rezimea radova : XVI simpozijum o zaštiti bilja, Zlatibor, 22-25. novembar 2021sr
dc.subjectmalinasr
dc.subjectRLBVsr
dc.subjectRT-PCRsr
dc.subjectplodsr
dc.titleUticaj virusa mrljavosti lista maline (raspberry leaf blotch emaravirus) na plodove maline sorte Willamettesr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.epage15
dc.citation.spage15
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/902/rlbv.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-head

Thumbnail

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.head_parent_collections

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple