xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple

Selection of apricot types (Prunus armeniaca L.) from the region of Cacak

dc.creatorMilošević, Tomo
dc.creatorMilošević, Nebojša
dc.creatorGlišić, Ivan
dc.creatorPaunović, Gorica
dc.date.accessioned2023-04-11T12:18:31Z
dc.date.available2023-04-11T12:18:31Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn0354-1320
dc.identifier.urihttps://refri.institut-cacak.org/handle/123456789/140
dc.description.abstractU radu su predstavljeni rezultati selekcije genotipova obične kajsije (Prunus armeniaca L.). Istraživanja su obavljena u široj oblasti Čačka tokom 2006. i 2007. godine, a obuhvatila su observaciju i registrovanje fenoloških osobina i uzorkovanje plodova sa 422 stabla nepoznatog porekla in situ radi utvrđivanja bioloških, pomoloških i organoleptičkih osobina. Stabla su procenjene starosti između 45 i 100 godina. Odabrano je 14 najboljih genotipova koji su poređeni sa Mađarskom najboljom (kontrola). Rezultati su pokazali da je razlika u vremenu cvetanja (početak, puno i kraj) izmedju dve godine iznosila oko 30 dana. U 2006. godini tri genotipa su imala raniji početak cvetanja, pet istovremeni, a šest je imalo kasniji početak cvetanja u odnosu na kontrolu. U 2007. godini u odnosu na Mađarsku najbolju četiri genotipa su imala raniji početak cvetanja, četiri istovremeni, a šest je imalo kasniji početak cvetanja. Prosečna masa ploda je varirala od 41.34±0.8 (G-5) do 81.50±4.1 g (G-1) i jedino je G-5 (41.34±0.8 g) imao manju masu ploda od Mađarske najbolje (49.07±2.2 g). Sadržaj rastvorljivih suvih materija (RSM) je varirao od 15.72-18.88%, ukupnih šećera od 11.53-14.99%, mineralnih materija od 0.29- 0.43%, a ukupnih kiselina od 0.77-1.08%. Genotipovi imaju veoma atraktivan spoljašnji izgled, boju pokožice i mezokarpa. Obzirom na to, izvor su veoma perspektivnih osobina za dalji rad na oplemenjivanju obične (domaće) kajsije.sr
dc.description.abstractThis paper presents the results of a study on selecting apricot types (Prunus armeniaca L.) in the region of Cacak. The research included observation and recording of phenological properties and in situ sampling of fruits from 422 grafted trees for determination of their pomological traits. A total of 14 best types were selected and compared with 'Hungarian Best' (the control). The difference in blooming time between two years was one month. Blooming time occurred early in three types, simultaneously in five and late in six types as compared to the control in 2006. In 2007, it was earlier in four types, simultaneous in four and later in six types. Average fruit weight ranged from 41.34±0.8 to 81.50±4.1 g, G-5 being the only type having the fruit weight lower than that of 'Hungarian Best' (49.07±2.2 g). The content of soluble solids, total sugars and minerals ranged from 15.72-18.88%, 11.53-14.99% and 0.29-0.43%, respectively, and total acidity was 0.77-1.08%. The observed apricot types have promising traits due to which they can be used in further apricot breeding programmes.en
dc.publisherInstitut PKB Agroekonomik, Padinska skela
dc.rightsopenAccess
dc.sourceZbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik
dc.subjectzrenjesr
dc.subjectPrunus armeniaca L.sr
dc.subjectoplemenjivanjesr
dc.subjectkvalitet plodasr
dc.subjectgenotipsr
dc.subjectcvetanjesr
dc.subjectPrunus armeniaca L. typeen
dc.subjectharvesten
dc.subjectfruit qualityen
dc.subjectbreedingen
dc.subjectbloomingen
dc.titleSelekcija genotipova kajsije (Prunus armeniaca L.) u oblasti Čačkasr
dc.titleSelection of apricot types (Prunus armeniaca L.) from the region of Cacaken
dc.typearticle
dc.rights.licenseARR
dc.citation.epage42
dc.citation.issue5
dc.citation.other15(5): 33-42
dc.citation.spage33
dc.citation.volume15
dc.identifier.fulltexthttp://refri.institut-cacak.org/bitstream/id/27/137.pdf
dc.identifier.rcubconv_1246
dc.type.versionpublishedVersion


xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-files-head

Thumbnail

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.head_parent_collections

xmlui.ArtifactBrowser.ItemViewer.show_simple